Informatie

Alle achtergrondinformatie die je moet weten.

Aanrader: Headwind “21

Aanrader: Headwind “21

Echt een aanrader om 'klimaatverandering' en 'energietransitie' in perspectief te zien! Deze documentaire zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die beslissingen maakt op deze onderwerpen. https://youtu.be/7RgyLDVlAg4

Slaaptekort door windmolens

Slaaptekort door windmolens

Er komen steeds meer windmolens bij in Nederland. Sommige omwonenden kunnen door geluid van de molens niet slapen en ervaren stress en andere gezondheidsklachten. Hoe groot is dit probleem en worden omwonenden wel gehoord en beschermd door de overheid?...

Barneveld valt voorlopig af als mogelijke windlocatie

Maar "Voor de lange termijn blijven windturbines op Harselaar een optie" Uit de Barneveldse Krant van 21 december 2022. Door Jannes Bijlsma Harselaar ligt in de zone van 1-8 kilometer rond de Veluwe waar nu slechts twee windparken mogelijk zijn. Bron: Provincie...

24 nov – Laatste inspraakmoment!

Hierbij informeren wij u ook alvast over de behandeling van de Structuurvisie Wind in de gemeenteraad. Deze staat gepland op woensdag 15 december. De afgelopen weken zijn de ziens-wijzen beantwoord. Voorafgaand aan behandeling in de gemeenteraad zal het onderwerp...

18 nov – Bewonersavond “Planschade bij windenergie”

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst van donderdag 18 november. Deze bijeenkomst zal uitsluitend gaan over eventuele planschade bij windenergie. Recent heeft de Structuurvisie Wind ter inzage gelegen. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij de ontwikkeling van...

Wat vindt u van kernenergie?

Wij zien in kernenergie mogelijk een goed alternatief voor een duurzame energievoorziening. Wilt u uw gedachten hierover delen met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)? Geef uw mening hier Ipsos voert een inventarisatie uit naar meningen over...

Onze zienswijze op de ontwerp Structuurvisie Wind

Sterk Tegenwind Barneveld heeft de volgende zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Wind: https://www.sterktegenwind.nl/wp-content/uploads/2021/10/Zienswijze_SterkTegenWindBarneveld.pdf

Ontwerp Structuurvisie Wind ter inzage

De Gemeente Barneveld heeft onlangs het ontwerp van de Structuurvisie Wind ter inzage gelegd. Lees het ontwerp van de Structuurvisie Wind hier: https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Projecten/Windenergie/Structuurvisie_Wind_ontwerp.pdf Alle bijlagen vindt u...