18 nov – Bewonersavond “Planschade bij windenergie”

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst van donderdag 18 november. Deze bijeenkomst zal uitsluitend gaan over eventuele planschade bij windenergie. Recent heeft de Structuurvisie Wind ter inzage gelegen. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij de ontwikkeling van grootschalige windenergie op de Harselaar Driehoek en stortlocatie ziet.

Tijdens een informatieavond in de Hoefslag bleken veel bewoners behoefte te hebben aan duidelijkheid over een mogelijke planschade. Planschade is de waardedaling van uw woning of bedrijfspand als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze schade krijgt u (deels) vergoed. Speciaal voor omwonenden en ondernemers uit de direct omgeving organiseren we hierover een informatieavond.

Lees de volledige brief hier: Brief-bewonersavond-windenergie.pdf