24 nov – Laatste inspraakmoment!

Hierbij informeren wij u ook alvast over de behandeling van de Structuurvisie Wind in de gemeenteraad. Deze staat gepland op woensdag 15 december. De afgelopen weken zijn de ziens-wijzen beantwoord.

Voorafgaand aan behandeling in de gemeenteraad zal het onderwerp worden besproken in de raadscommissie Samenleving. Hier is het voor iedereen mogelijk om spreektijd aan te vragen. De datum voor de behandeling van de Structuurvisie Wind in de commissie is op woensdag 24 november vanaf 19:30 uur. U kunt zich hiervoor tot 21 november 10:00 uur aanmelden via raadsondersteuning@barneveld.nl.