Onze zienswijze op de ontwerp Structuurvisie Wind

Sterk Tegenwind Barneveld heeft de volgende zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Wind:

https://www.sterktegenwind.nl/wp-content/uploads/2021/10/Zienswijze_SterkTegenWindBarneveld.pdf