Wat vindt u van kernenergie?

Wij zien in kernenergie mogelijk een goed alternatief voor een duurzame energievoorziening. Wilt u uw gedachten hierover delen met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)?

Ipsos voert een inventarisatie uit naar meningen over kernenergie in opdracht van de Rli. De Rli signaleert dat kernenergie veel aandacht krijgt van politiek en media. Echter, een goed gesprek over nut en noodzaak van kernenergie blijkt in de praktijk lastig. De Rli vindt het belangrijk dat het gesprek hierover wél goed verloopt. Uw bijdrage aan deze inventarisatie helpt om alle argumenten en afwegingen in beeld te brengen. 

De uitkomsten worden benut bij representatief vervolgonderzoek naar dit onderwerp door Ipsos en dragen bij aan het advies dat de Rli hierover in 2022 uitbrengt. Voor meer informatie klik hier.