Informatie

Alle achtergrondinformatie die je moet weten.

Flyeractie

Flyeractie

Half april 2021 hebben we onderstaande folder in een oplage van 5000 stuks huis aan huis verspreid in de wijken De Vaarst, Van Breughelplantsoen, Vliegerveld, Norschoten, Stationsweg, Buitengebied Wencopperweg, Garderbroek en bij ondernemers op de Harselaar. De...

Voorkom het windturbine syndroom

Voorkom het windturbine syndroom

De overheid besliste het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en industriële windturbines (IWT’s) te subsidiëren. Al vanaf het begin blijken dieren in de omgeving van IWT’s, zowel op land als in de zee, op de vlucht te slaan en vogels, vleermuizen en insecten...

Herken de Wespendief

Herken de Wespendief

De Wespendief is een unieke roofvogel door zijn uitgesproken voedselvoorkeur: larven, poppen, volwassen wespen en honing[i]. Meld ons indien u deze vogel waarneemt. Bij voorkeur met foto's, datum/tijd en locatie. European Honey Buzzard, Pernis apivorus -...

TNO rapport over geluidshinder windturbines

Uit onderzoek naar effecten van windturbines op omwonenden uitgevoerd in Zweden en Nederland blijkt dat een groot deel van de omwonenden het geluid dat door windturbines wordt geproduceerd als hinderlijk ervaart (Pedersen, 2007; Van den Berg, 2008). Hierbij wordt het...

Uitnodiging ‘windgesprek’

Uitnodiging ‘windgesprek’

Medio februari heeft de gemeente een zeer select aantal inwoners aangeschreven met een uitnodiging[i] voor het voeren van een ‘windgesprek’. Wie goed kijkt naar het bijgevoegde ‘zoekgebied’[ii] zal zich snel beseffen dat een groot aantal inwoners forse hinder gaan...

De overlast van slagschaduw

De overlast van slagschaduw

De hinder die slagschaduw veroorzaakt is om gestoord van te worden! Kunt u zich hierbij nog concentreren of rust vinden? https://youtu.be/LQCVX7NQ66M Het bedrijf Deventrade in Deventer klaagt over de slagschaduw van een van de twee enorme windmolens die langs de A1...

Schadelijk voor (roof)vogels

Schadelijk voor (roof)vogels

Op de Veluwe komen beschermde vogelsoorten voor waaronder de relatief zeldzame Wespendief[i]. Deze soorten vliegen bovendien veel op rotorbladhoogte en daarmee loopt het voortbestaan van deze vogelsoorten gevaar[ii]. Veel roofvogels vliegen op turbinehoogte en lopen...

Slagschaduw

Slagschaduw

Slagschaduw wordt veroorzaakt door de draaiende rotorbladen in een straal van ongeveer 1,8km rond de windturbines. Doordat deze slagschaduw iedere paar seconden met een snelheid van zo'n 200 km per uur voorbij komt veroorzaakt deze veel hinder en onrust. Slagschaduw...

Waardevermindering vastgoed

Waardevermindering vastgoed

Verkoopcijfers laten zien dat huizen en bedrijfspanden in de buurt van recent geplaatste windturbines minder aantrekkelijk worden voor potentiële kopers. Een turbine van meer dan 150 meter hoogte leidt gemiddeld tot 5% waardeverlies[i] van onroerend goed in de...

Horizon vervuilers

Horizon vervuilers

De industriële aanblik en verlichting van windmolens is al van verre zichtbaar. Onze groene poort tot de Veluwe verliest hiermee een groot deel van haar aantrekkelijkheid en belangrijke inkomsten uit toerisme lopen flink terug[i]. De beleving van onze leefomgeving...

Gezondheids risico’s door laagfrequent (brom)geluid

Gezondheids risico’s door laagfrequent (brom)geluid

Mensen die in de buurt wonen van windturbines melden veelvuldig last te hebben van slaapverstoring en stress, maar ook van geheugen- en concentratieverlies. Diverse artsen en onderzoekers waarschuwen voor de negatieve gevolgen van laagfrequent geluid op het menselijk...

Beste Barnevelders,

Beste Barnevelders,

Via deze campagne brengen we jullie op de hoogte van de plannen van de gemeente om op korte termijn te besluiten om windturbines van 210 - 235m hoog te plaatsen in het gebied achter het Schaffelaarse bos. Helaas wil de gemeente nog geen informatie geven over de exacte...

Zuidkant A1 momenteel de zoeklocatie

Zuidkant A1 momenteel de zoeklocatie

Uit het Milieu Effect Rapport[i] (MER) onderzoek zijn in totaal 13 locaties benoemd die potentieel kansrijk zouden zijn voor plaatsing van windturbines. Zoekgebied voor windenergie ten zuiden van de A1 Begin 2017 is een principeverzoek ingediend voor het realiseren...

Aanleiding

Aanleiding

In 2015 heeft de gemeente Barneveld haar Energievisie 2015-2020 vastgesteld. Daarin staat beschreven om minimaal 12 MW (megawatt) aan windenergie op te wekken, bij voorkeur langs infrastructuur. Tot 2030 ligt de focus op het opwekken van duurzame energie met wind en...