Beste Barnevelders,

Via deze campagne brengen we jullie op de hoogte van de plannen van de gemeente om op korte termijn te besluiten om windturbines van 210 – 235m hoog te plaatsen in het gebied achter het Schaffelaarse bos. Helaas wil de gemeente nog geen informatie geven over de exacte locatie van de windturbines, maar er is globaal al wel duidelijk dat ze tot wel 235 meter hoog worden! Vanwege de gigantische hoogte zullen deze windturbines een negatieve invloed hebben op de leefomgeving van een enorm groot gebied.

Invloedssfeer van 1km rond de
De lijn in deze kaart laat zien welk gebied direct wordt beïnvloed door de negatieve gevolgen van windturbines op basis van de Duitse norm van 1km tot woningen.

Aangezien de gemeente al in een vergevorderd stadium is ten aanzien van het besluit van plaatsing van deze molens, is het zaak om als burgers NU actie te ondernemen. Dergelijke grote windturbines zijn door geluidsoverlast, slagschaduw, horizonvervuiling en zeer nadelige gevolgen voor de natuur een ongekende bedreiging voor onze leefomgeving.

Slechts enkele partijen, waaronder de gemeente zelf, hebben hier financiële belangen bij en zijn voorstander (mede dankzij forse subsidies van uw belastinggeld).