Zuidkant A1 momenteel de zoeklocatie

Uit het Milieu Effect Rapport[i] (MER) onderzoek zijn in totaal 13 locaties benoemd die potentieel kansrijk zouden zijn voor plaatsing van windturbines.

Zoekgebied voor windenergie ten zuiden van de A1
Zoekgebied voor windenergie ten zuiden van de A1

Begin 2017 is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 3 windturbines op de locatie Zeumeren, aan de noordkant van zoekgebied 5. Dit principeverzoek leidde tot hevige protesten vanuit ruim 4400 burgers en ondernemers uit Voorthuizen en 13 belangenorganisaties. Er werd berekend dat plaatsing van windmolens bij Zeumeren de toerismesector enorme economische en maatschappelijke schade zou berokkenen.

Het leverde de gemeente een aansprakelijkstelling op voor €9,8 miljoen omzetverlies per jaar en het verlies van 110 directe banen indien zij de plannen voor plaatsing van de windturbines bij Zeumeren zou voortzetten.

Momenteel heeft de gemeente een nieuw zoekgebied ingesteld ten zuiden van de A1 zoals op de afbeelding hierboven te zien is.


[i] https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Projecten/MER_Windenergie_in_Barneveld_V2.0.pdf