Schadelijk voor (roof)vogels

Op de Veluwe komen beschermde vogelsoorten voor waaronder de relatief zeldzame Wespendief[i]. Deze soorten vliegen bovendien veel op rotorbladhoogte en daarmee loopt het voortbestaan van deze vogelsoorten gevaar[ii].

Veel roofvogels vliegen op turbinehoogte en lopen daarmee extra risico gedood te worden.

[i] Windenergie op en rondom de Veluwe, Effecten op Wespendief en andere soorten. A&W-rapport 20-140. E. Klop et.al. 2020 Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga + diverse krantenartikelen

[ii] Ecologie van de Wespendief Pernis apivorusop de Veluwe in 2008-10. Van Manen et al. 2011. (uit https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p33/p3364/a3364tts.pdf)