Flyeractie

Half april 2021 hebben we onderstaande folder in een oplage van 5000 stuks huis aan huis verspreid in de wijken De Vaarst, Van Breughelplantsoen, Vliegerveld, Norschoten, Stationsweg, Buitengebied Wencopperweg, Garderbroek en bij ondernemers op de Harselaar.

De flyeractie heeft flink bijgedragen aan bewustwording onder inwoners over de plannen tot plaatsing 2 à 3 windturbines binnen het zoekgebied.


[PDF] Onze folder is hier te dowloaden