Herken de Wespendief

De Wespendief is een unieke roofvogel door zijn uitgesproken voedselvoorkeur: larven, poppen, volwassen wespen en honing[i].

Meld ons indien u deze vogel waarneemt. Bij voorkeur met foto’s, datum/tijd en locatie.

European Honey Buzzard, Pernis apivorus – Sperwerachtigen (Accipitridae)

Graaft grondnesten van wespen uit.

Stijve schubachtige kopveren en dikke huid op poten voorkomt dat de wespendief lek gestoken wordt.

Variabel van tekening en kleur. Buizerdachtig, maar met langere staart met scherpere hoeken; smalle, uitstekende kop; langere handvleugel.

Houdt vleugels niet in zwakke ‘V’ bij cirkelen en vliegt met soepele vleugelslagen.

Staart met drie dwarsbanden (vier bij jonge vogels).

Hoge, overslaande, fluitende roep.

Zomervogel, overwintert ten zuiden van de Sahara.


[i] Vogelgids Vogelbescherming Nederland.