Foodvalley: ‘Alles uit de kast om energiedoel in 2030 te halen’

Uit de Barneveldse Krant van 7 december 2022

Windturbines bij knooppunt Maanderbroek bij Ede. Foto: Kees van Reenen

BARNEVELD De Regio Foodvalley houdt vast aan de doelstelling van 0,75 terawattuur aan opgewekte groene energie in 2030. Voor de acht deelnemende gemeenten, waaronder Barneveld, zal het echter nog wel een flinke uitdaging worden om dit einddoel te halen.

Vorig jaar juli stelde de regio de gewenste hoeveelheid duurzame opgewekte energie vast, in het zogenoemde RES (Regionale Energiestrategie) 1.0. 25 procent van deze groene energie moet zijn opgewekt door windturbines, 35 procent door zonnevelden en 40 procent door zonnepanelen op daken. Barneveld zag op dat moment kansen om de komende jaren, alles bij elkaar, 0,26 TWh te kunnen opwekken in 2030. Inzet was om hiervoor twee grote windturbines, veertig hectare aan zonneparken en 109 hectare aan zonnepanelen op daken te realiseren. Ten tijde van de vaststelling van versie 1.0 stond de tellers op nul turbines, acht hectare aan zon op land en 23 hectare zon op daken.

KRAP Exact twee jaar later, volgend jaar juli dus, moet er een tweede versie van dit document uitkomen. De deelnemende gemeenten hebben er nu voor gekozen om daarin vast te houden aan die 0,75 terawattuur. Het is echter lang niet zeker dat dit getal ook daadwerkelijk wordt gehaald. Eind vorig jaar was twintig procent (0,15 TWh) van de gewenste vermogen aan duurzame energie gerealiseerd. ,,Om 0,75 TWh te realiseren in 2030 is in de komende jaren nog veel inzet nodig”, aldus de regio. ,,We zullen, en willen, hiervoor alles uit de kast halen. De doelstellingen zijn haalbaar, maar er is wel sprake van een zeer krappe tijdslijn.”

De regio spoort gemeenten aan om vaart te maken met windtrajecten. ,,We moeten aan de bak”, aldus het regiobestuur. ,,Er resteert nog maar weinig tijd.” Om in 2030 nieuwe windturbines gerealiseerd te hebben – en daarmee aanspraak te kunnen maken op rijkssubsidies die dan nog beschikbaar zijn – zouden vergunningen uiterlijk op 1 januari 2025 verleend moeten zijn. Een ruimtelijke procedure voor een windproject neemt minimaal twee jaar in beslag. Onderzoeken voor specifieke windprojecten zouden hiermee uiterlijk begin 2023 moeten starten. 

ANDERE KOERS Barneveld heeft het voordeel dat de gemeente de de milieueffecten van windmolens al in kaart heeft gebracht, ten tijde van haar locatieonderzoek dat – na een slepende en tumultueuze procedure – uiteindelijk eind vorig jaar leidde tot Harselaar als voorkeurslocatie voor turbines. Sindsdien is de nieuwe coalitie van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie een andere politieke koers gaan varen met betrekking tot windenergie. In het coalitieakkoord werd opgenomen dat Barneveld voorlopig geen besluiten over vergunningsaanvragen voor windparken zal nemen. Eerst moet er een oplossing zijn voor de (landelijke) krapte op het stroomnet en moet het Rijk met nieuwe milieunormen voor windmolens zijn gekomen.

Jannes Bijlsma

Bron: barneveldsekrant.nl