Ontwerp Structuurvisie Wind ter inzage

De Gemeente Barneveld heeft onlangs het ontwerp van de Structuurvisie Wind ter inzage gelegd.

Lees het ontwerp van de Structuurvisie Wind hier: https://www.barneveld.nl/fileadmin/Barneveld/Projecten/Windenergie/Structuurvisie_Wind_ontwerp.pdf

Alle bijlagen vindt u hier: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0203.1660-0001/b_NL.IMRO.0203.1660-0001_bd.html

Het is verstandig hierop uw zienswijze in te dienen.

Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit. Download hier een sjabloon om uw eigen zienswijze in te dienen.

Uit hierin vooral uw zorgen, bedenkingen, tegenargumenten en voorwaarden die u graag meegenomen ziet worden in de uiteindelijke structuurvisie.

Op de pagina https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/zienswijze-indienen leest u hoe u de zienswijze kunt indienen.

  • Digitaal: klik op de buttons om via DigiD of EHerkenning in te loggen. Vul het formulier in dat verschijnt en typ uw argumenten in het tekstveld of voeg bijgaande ingevulde voorbeeldreactie als bijlage bij.
  • Schriftelijk per post: richt uw zienswijze aan:
    College van burgemeester en wethouders
    Postbus 63
    3770 AB Barneveld

De gemeente is verplicht iedere unieke zienswijze afzonderlijk te beantwoorden. Daarom is het belangrijk dat u uw eigen argumenten in uw eigen woorden invult. Waar de aangevoerde argumenten van diverse inwoners overeenkomen zal de gemeente deze wellicht meenemen in de definitieve Structuurvisie Wind. En daar gaan we voor!

U kunt hier een voorbeeld voor uw zienswijze inzien. Download de sjabloon voor het indienen van uw zienswijze. Vervang hierin graag alle {IN HOOFDLETTERS GESCHREVEN} velden door uw eigen tekst.