Herken de Wespendief

Herken de Wespendief

De Wespendief is een unieke roofvogel door zijn uitgesproken voedselvoorkeur: larven, poppen, volwassen wespen en honing[i]. Meld ons indien u deze vogel waarneemt. Bij voorkeur met foto’s, datum/tijd en locatie. European Honey Buzzard, Pernis apivorus –...
Schadelijk voor (roof)vogels

Schadelijk voor (roof)vogels

Op de Veluwe komen beschermde vogelsoorten voor waaronder de relatief zeldzame Wespendief[i]. Deze soorten vliegen bovendien veel op rotorbladhoogte en daarmee loopt het voortbestaan van deze vogelsoorten gevaar[ii]. Veel roofvogels vliegen op turbinehoogte en lopen...