Schadelijk voor (roof)vogels

Schadelijk voor (roof)vogels

Op de Veluwe komen beschermde vogelsoorten voor waaronder de relatief zeldzame Wespendief[i]. Deze soorten vliegen bovendien veel op rotorbladhoogte en daarmee loopt het voortbestaan van deze vogelsoorten gevaar[ii]. Veel roofvogels vliegen op turbinehoogte en lopen...