Schadelijk voor (roof)vogels

Schadelijk voor (roof)vogels

Op de Veluwe komen beschermde vogelsoorten voor waaronder de relatief zeldzame Wespendief[i]. Deze soorten vliegen bovendien veel op rotorbladhoogte en daarmee loopt het voortbestaan van deze vogelsoorten gevaar[ii]. Veel roofvogels vliegen op turbinehoogte en lopen...
Horizon vervuilers

Horizon vervuilers

De industriële aanblik en verlichting van windmolens is al van verre zichtbaar. Onze groene poort tot de Veluwe verliest hiermee een groot deel van haar aantrekkelijkheid en belangrijke inkomsten uit toerisme lopen flink terug[i]. De beleving van onze leefomgeving...