Enquête inzet tegen Windturbines 2023 – 2024

Wilt u uw bereidheid tot inzet (meerdere mogelijkheden) via deze enquête aan ons kenbaar maken? Het is in uw eigen belang! Alvast hartelijk dank!